www.humoristan.org és un domini en Internet de titularitat de la FUNDACIÓ PRIVADA GIN amb NIF G81927667, i domicili en c/ Marquès de Foronda, 5, Porta 2, 08032 Barcelona. La informació continguda en aquesta web ha estat elaborada per la FUNDACIÓ PRIVADA GIN. La visita a aquesta website no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que l'usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquesta website seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal, dins del marc de la legislació espanyola. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats als fitxers de caràcter personal dels quals serà responsable la FUNDACIÓ PRIVADA GIN, on seran conservats de forma confidencial. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers que continguin dades de caràcter personal dels quals sigui responsable FUNDACIÓ PRIVADA GIN, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat d'assegurar la recepció d'informació relativa a les activitats i continguts d’Humoristan. FUNDACIÓ PRIVADA GIN procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat que haguessin estat recaptades o registrades. En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat diferent per la qual haguessin estat recaptades es requerirà el consentiment previ dels interessats. FUNDACIÓ PRIVADA GIN adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades dels usuaris que siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit a l'adreça c/ Marquès de Foronda, 5, Porta 2, 08032 Barcelona. FUNDACIÓ PRIVADA GIN no registrarà les adreces IP per a cap tipus de finalitat. L'accés a aquesta website no implica en cap cas la necessitat d'acceptació de cookies. Aquestes no obstant això, tenen una durada limitada en el temps i cap permetrà que pugui contactar-se amb l'adreça de l'usuari. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte. FUNDACIÓ PRIVADA GIN no serà responsable de possibles danys o perjudicis que poguessin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a Humoristan, ni tampoc de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'Humoristan.org

Tornar