Info

Fotografia

Carnet d'actor de Josep Escobar, que l'acredita com a membre de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur