Info

Caricatura

Escobar va publicar al llarg de la seva vida moltes autocaricatures