Info

Coberta

La brutal matança d'estudiants a Mèxic va trobar ressò en tota la premsa internacional, però especialment en la premsa francesa.