Info

Coberta

A causa de la censura franquista, «La Codorniz» no va publicar res que al·ludís directament a les protestes del Maig Francès, però, si ens hi fixem, veurem que progressivament alguns dels dibuixants van anar-hi publicant vinyetes que en el seu context poden tenir lectures més àmplies, com aquesta de Munoa.