Info

Coberta

Portada de "Romp", combinava vinyetes picants amb fotografies eròtiques i textos lúdics.