Info

Coberta

L'editor Saturnino Calleja va apostar per l'edició d'àlbums dels personatges de Walt Disney a partir de 1934.