Info

Historieta

Almanaque per 1935" de la col·lecció de Pitusa (editorial Alas, Barcelona)