Info

Coberta

"Cine Cómico" d'editorial Bruguera. Els germans Marx (Marx Brothers) com a grup es van iniciar en el cinema d'humor en els anys vint. Van aconseguir la seva màxima popularitat en la dècada dels anys trenta.