Info

Caricatura

Autocaricatura del Escobar amb alguns dels seus personatges. Publicat a "Humor Gráfico Español del Siglo XX", Salvat.