Info

coberta. Original

Primera historieta de coberta d'Ayné per a TBO