Info

pàgina. Original

Aquesta va ser la segona historieta d'Ayné publicada en TBO, quan la revista encara no podia porar numeració en portada