Info

Il·lustració. Original

Ni va ser un dels dibuixants que més invents de 'TBO' va realitzar durant els anys vint i trenta.