Info

Coberta

Per a la coberta del núm. 1, El Papus va acudir a un personatge molt popular a TVE, Joe Rigoli, famós pel seu "Yo sigo…"