Info

historieta

Serra Massana es va convertir en un dels principals dibuixants d'estil realista de "TBO", il·lustrant les historietes de les pàgines centrals de la revista als anys trenta.