Info

Coberta

Encara que permeses o tolerades en diferents centres de salut, les píndoles anticonceptives eren il·legals a Espanya. Ho van ser fins a l'any 1978. Anaven en contra de certa moral catòlica. És a dir, segueixen anant en contra de certa moral catòlica.