Info

Historieta

Publicada per entregues a la revista "Triunfo", "La educación de Palmira" va ser una col·laboració entre Núria Pompeia i Manuel Vázquez Montalbán, en una sèrie que deixava al descobert els prejudicis reaccionaris d'una educació que va ser la de milions d'espanyols.