Info

Coberta

Heus aquí l'inici (o la confirmació) de la famosa bombolla immobiliària.