28-09-2015

La relació de l'humor gràfic amb el poder

S'acaba de publicar un llibre en què diversos experts analitzen l'evolució de l'humor gràfic a la premsa espanyola del segle XX. El present estudi passa revista a diferents personatges i moments d'aquesta història i analitza com van ser tractats per diaris i revistes en els quals l'humor va voler enfrontar-se o de vegades col·laborar amb el poder.

El humor Frente al poder. Prensa humorística, cultura política y poderes fácticos en España (1927 - 1987). Enrique Borderia i altres autors. Biblioteca Nueva, 224 pàgines, Madrid, 18 euros. ISBN: 9788416345076

Publicat a: Llibres