17-03-2016

Barcelona. Publicitat i ephemera

L’Ajuntament de Barcelona ha editat un llibre que mostra l’evolució del grafisme a Catalunya des de 1850 fins a meitats del segle XX

L’Ajuntament de Barcelona ha editat i publicat un llibre on es mostra l’evolució del grafisme a Catalunya des de 1850 fins a meitats del segle passat. Al volum s'hi presenten més de 200 mostres d’ephemera, escrits o impresos quotidians de curta duració, amb materials de Víctor Oliva, dissenyador gràfic barceloní, i dels principals arxius públics i privats de la ciutat.

El resultat ha estat un compendi de fullets, etiquetes, cartells, targetes i molts exemples d'ephemera més agrupats en vint capítols temàtics que permeten observar de primera mà l’emergència del disseny modern i la quotidianitat del nostre passat. A més a més, entre els capítols es mostren estudis monogràfics per entendre el qué i el com de tota la iconografia del llibre.

Publicat a: Llibres