Bibliografia

Quintana, Àngel:

"El verí del còmic. El Víbora compleix 10 anys", Presència, 4 de febrer, Girona, 1990.


Apareix a: El Víbora