Tinet
Bibliografia

Cuadrado, Jesús:

Atlas español de la cultura popular: de la historieta y su uso (1873-2000), 2 volúmenes, Ediciones Sin sentido y Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 2001.

Tubau, Iván:

De Tono a Perich, Publicaciones de la Fundación Juan March/Guadarrama, Madrid, 1973.

VV.AA.:

Humor gráfico español del siglo XX, Biblioteca Básica Salvat, núm. 46, Editorial Salvat/Alianza Editorial, Madrid, 1970.

Tinet

Era fill del popularíssim ninotaire Valentí Castanys i Borràs, i va seguir la tradició familiar. Es va iniciar participant com a fondista a la pel·lícula de dibuixos animats Garbancito de la Mancha que Artur Moreno va estrenar als anys 40 del segle passat en el cinema Fèmina de Barcelona, amb gran èxit. Ben aviat va col·laborar al suplement infantil de La Prensa (diari de tarda propietat de Prensa del Movimiento), al setmanari Destino i al diari El Correo Catalán on, durant una temporada, va substituir el seu pare amb l'acudit diari. Com que l'estil del fill era molt similar al del pare el canvi es va notar ben poc. També va dibuixar al setmanari humorístico-esportiu El Once (dirigit pel seu pare, que també havia dirigit el seu antecessor català Xut!), a l'efímer Locus, creació de Joaquim Muntañola, i a les revistes infantils La Olla i Paseo Infantil. Tampoc podem oblidar la seva col·laboració en una altra publicació d'autor, el també efímer Tururut! de Francesc Vila. Totes aquestes feines les alternava amb la seva afició principal que era la de pintar, preferentment a l'aquarel·la.

Publicacions: A todo color, Can-Can, Destino, El Correo Catalán, El Once, Locus, Paseo Infantil, Patufet, Tururut!.