Sileno

Sileno

Sens dubte va ser l'ànima de Gedeón, ja que va crear els seus dos personatges característics: Gedeón i Calínez. El primer és el viu retrat de l'home del carrer de l’època, possiblement una caricatura de l'enllustrador que l'atenia habitualment. Tant a Gedeón com a les seves il·lustracions per a Blanco y Negro es va distingir pel seguiment que va fer de la Primera Guerra Mundial, conflicte en el qual va prendre cert partit pels alemanys. El 1918 va publicar el seu popular àlbum Dibujos.

Va ser assidu dels Salons d'Humoristes que organitzava el crític d'art José Francés. Autor de tendència conservadora, va ser molt crític amb el nacionalisme català. De 1921 a 1931 va dirigir el setmanari Buen Humor en què va coincidir amb altres grans il·lustradors de l'època. També va col·laborar amb ABC, Blanco y Negro, Cucú i El Heraldo de Aragón.

Publicaciones: Gedeón, Calínez, Buen Humor, ABC, Blanco y Negro, Cucú, El Heraldo de Aragón.