Royo
Bibliografia

Cuadrado, Jesús:

Atlas español de la cultura popular: de la historieta y su uso (1873-2000), 2 volúmenes, Ediciones Sin sentido y Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 2001.

Giralt, Lluís; Regás, Francesc:

Els dibuixants de TBO. Dibuixos originals 1930-1980, Museu Etnogràfic Vallhonrat, Rubí, 2005.

Ramírez, Juan Antonio:

La historieta cómica de postguerra, Colección Memoria y Comunicación, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975.

Tubau, Iván:

De Tono a Perich, Publicaciones de la Fundación Juan March/Guadarrama, Madrid, 1973.

Royo

Josep Royo va ser un artesà que va anar repartint el seu art en diverses revistes d'historietes d'una forma silenciosa i constant. Aprenent en un taller de pintura decorativa, va començar a col·laborar a la revista Nicolás i va continuar publicant al segell Bruguera i a TBO, entre d’altres revistes. També va deixar mostres del seu art en revistes satíriques com Mata Ratos o Muchas Gracias. Així mateix, va dibuixar portades de novel·les per a l'agència Selecciones Ilustradas.

Des de 1945 va realitzar molts murals com a publicista, a més de pintar cartells per a anunciar els grans èxits cinematogràfics de l'època i de realitzar treballs publicitaris, amb taller propi o treballant per als estudis Fontcoberta. Aquesta seria la seva professió fins a la seva jubilació, encara que sempre anava intercalant les seves col·laboracions com a dibuixant d'historietes.

Publicacions: Din Dan (2ª época), La Olla, La PZ, Mata Ratos, Mortadelo, Muchas Gracias, Nicolás, Patufet (2ª época), Pepe Cola, TBO (2ª y 4ª épocas), Topolino, Zipi y Zape.

Sèries: Alas Quito (Búfalo, 1950), Bony & Athos (Nicolás, 1950), Conozca usted a… (junto a Ripoll G., Nicolás, 1950), El pintor Pepito (TBO, 2ª época, 1972), Fosforín (Topolino, 1951), Las apariencias engañan (Nicolás, 1951), Peliculería (Nicolás, 1953), Pepe Smith (Nicolás, 1954), Pintamos contigo (Din Dan, 2ª época, 1970), Tragapérrez (TBO, 4ª época, 1988), Vamos, conteste y no despiste!… (junto a Salvador Mestres, Nicolás, 1950).