Nabau
Bibliografia

Cuadrado, Jesús:

Atlas español de la cultura popular: de la historieta y su uso (1873-2000), 2 volúmenes, Ediciones Sin sentido y Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 2001.

Nabau

Fill del dibuixant Salvador Nabau (col·laborador de TBO), va començar a publicar amb 17 anys a la revista Jaimito. Com a dibuixant tenia un estil amb molts registres, i va abordar tots els aspectes del dibuix: historieta còmica, realista, historietes i contes infantils, humor gràfic i il·lustració, terreny on va realitzar cursos d’anglès, portades de novel·les populars o llibres de text per l’editorial Vicens-Vives. Durant una etapa de la seva carrera va compartir estudi amb Raf.

Tot i els seus múltiples treballs, la seva aportació més copiosa la va realitzar per Ediciones Toray entre els anys cinquanta i setanta del segle passat, amb les col·leccions Lindaflor, Relatos de Guerra, Brigada Secreta, Hombres Famosos, Hurón, Donald Cash o El Capitán Trinquete, les tres amb Eugenio Sotillos com a guionista. Amb aquest escriptor també va dibuixar vàries adaptacions de contes per l’editora Nabau Guasch. També va col·laborar en diverses editorials de mercats com l’anglès i l’alemany.

Publicacions: Alicia, El Capitán Trinquete, Cole-Cole, Eh!, KKO, Hazaña Bélicas, Hurón, La Enfermeras, Pepe Cola, Personajes de oro/Personatges  d’or, Puta Mili, Pulgarcito (2ª época), Tigre, Tío Vivo (2ª época), Zipi y Zape.

Sèries: Robustiana (Tío Vivo, 2ª época, 1959), El recluta Canuto (Tío Vivo, 2ª época, 1959), Jacobino, gamberro fino (Tío Vivo, 2ª época, 1960), Donald Cash (Hurón, 1968, guión de Eugenio Sotillos), El Capitán Barba Loca (Pulgarcito, 2ª época, 1975, guión de Eugenio Sotillos), Maxi y Mofletes (Zipi y Zape, 1975, guión de Jesús de Cos), Adelino Flequillo (Zipi y Zape, 1982, guión de Jesús de Cos), Tim y Tom (Zipi y Zape, 1983).