Bibliografia

Capdevila, Jaume; et al.:

L’Esquella de la Torratxa, Editorial Efadós, El Papiol, 2014.

Castillo, Montserrat:

Grans il·lustradors catalans del llibre per a infants, BC/ Barcanova, Barcelona, 1997.

Mas Peinado, Ricard:

Els artistes catalans i la publicitat (1888-1929), Parsifal Edicions, Barcelona, 2002.

Solà, Lluís:

L’Esquella de la Torratxa (1872-1939), Editorial Bruguera, Barcelona, 1970.

Miró

Ramon Miró fou essencialment un dibuixant dels setmanaris republicans L’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia, fundats pel llibreter Innocenci López i Bernagossi, a les pàgines dels quals va publicar molt assíduament entre 1886 i 1899, al costat de signatures com Apel·les Mestres, Marià Foix, Tomàs Sala, Josep Lluís Pellicer, Manuel Moliné o Joan Pellicer. Les seves virtuts per representar fesomies van fer que, a L’Esquella de la Torratxa, se li encarregués retratar personalitsts del moment en una secció titulada Caps de Brot, que habitualment ocupava la portada.

El 20 d’agost de 1903 el setmanari catalanista ¡Cu-Cut!, adscrit als postulats ideològics de la Lliga Regionalista, va publicar al seu número 86 un suplement dedicat a posar de manifest alguns plagis comesos per artistes gràfics del setmanari rival L’Esquella de la Torratxa de dibuixos apareguts en revistes estrangeres, i entre els denunciats s’hi trobava Miró, a qui la capçalera pro-regionalista anomenaria des d’aleshores Miró y Copió.

Al marge dels setmanaris de la família López, als quals també hi col·laborava el seu germà gran, el periodista Josep Miró Folguera (1862-1938), que signava els seus escrits amb el pseudònim Tulp, va il·lustrar un poema humorístic de l’escriptor Joan Molas i Casas publicat en una sèrie successiva de quaderns de versos sota el títol La gran exposició el 1888, que tractava de l’Exposició Universal celebrada a Barcelona aquell mateix any.

Ramon Miró va morir el 1927, i L’Esquella de la Torratxa, al seu número 2.520 del 7 d’octubre de 1927, es va fer ressò del succés en un text acompanyat d’una fotografia del dibuixant on, sota el titular Ramon Miró ha mort, es deia: “Després d’una greu malaltia que l’ha tingut llarg temps a la clínica, ha mort, avançat en anys, el nostre bon amic en Ramon Miró. Ramon Miró era un excel·lent dibuixant. (...) havia dibuixat llarg temps a L’Esquella de la Torratxa i a La Campana de Gràcia. El delicat estat de la seva salut fou el motiu de que el senyor Miró es veiés obligat a jubilar-se, ben a desgrat seu. Les seves pàgines als nostres dos periòdics contenen, gairebé, el bo i millor de la seva producció. (...) Descansi en pau l’artista i bon amic nostre, i rebi el seu germà Josep el nostre més sentit condol.”.

Publicacions: L’Esquella de la Torratxa, La Campana de Gràcia.