Marià Foix
Bibliografia

Cadena, Josep Maria:

"Marià Foix, Dibujante de «la nostra gent»", Diario de Barcelona, 23 de maig, Barcelona, 1971.

Marià Foix

Dibuixant autodidacta, Marià Foix es va donar a conèixer a través de les publicacions de l’editor i llibreter López Bernagossi, que publicava setmanalment La Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa. La seva sèrie de dibuixos costumistes, titulats genèricament La nostra gent, descrivia les classes socials barcelonines, posant especial atenció a les més populars i als sectors obrers i republicans. Aquesta sèrie va tenir un èxit notable gràcies a la veracitat dels retrats pel que feia a hàbits, vestimenta i actituds. A aquesta la va seguir una segona sèrie titulada A muntanya, centrada en els habitants dels sectors rurals de Catalunya, i una altra anomenada Els que suen, de reivindicació proletària.

El seu traç, molt precís i realista durant els primers temps, es va alleugerir i tornar més simbòlic amb la seva adscripció al modernisme, en detriment del seu valor descriptiu. Amic de Raimon Casellas, va il·lustrar algunes de les seves obres costumistes. Publicacions com La Ilustración Artística, Blanco y Negro, L'Avenç, La Vanguardia i La Barcelona Cómica, entre d’altres, també li demanaven col·laboracions. El més fonamental de la seva obra es troba, malgrat això, a les pàgines de L’Esquella de la Torratxa i de La Campana de Gràcia.

Mort als cinquanta-vuit anys, L’Esquella de la Torratxa li va dedicar una nota anònima, i breu, perquè va haver de compartir espai amb d’altres esqueles centrades en les figures de Frederic Mistral, Francesc Pérez Cabrero i Joan Pellicer Montseny, que van morir al voltant de la mateixa data. La seva època havia passat, però es va fer justícia amb aquestes paraules: "les seves pàgines, publicades amb el títol La nostra gent, eren trossos de lluita ciutadana, arrencats de la vida i transportats fidelment al paper: escenes vistes i viscudes al carrer, en els interiors burgesos i en les fàbriques i tallers.".

Publicacions: L’Esquella de la Torratxa, La Campana de Gràcia, La Ilustración Artística, La Vanguardia, Blanco y Negro, La Barcelona Cómica, L’Avenç, Artes y Letras.