Choliol
Choliol
Bibliografia

Capdevila, Jaume:

Papitu (1908-1937). Sàtira, erotisme i provocació, Efadós, El Papiol, Barcelona, 2014.

Cuadrado, Jesús:

Atlas español de la cultura popular. De la historieta y su uso, Editorial Sinsentido, Madrid, 2000.

Solà Dachs, Lluís:

Papitu i les publicacions eroticosicalíptiques del seu temps, Ed.Duxelm, Barcelona, 2008.

Choliol

Choliol no és res més que la manera d'anomenar el mes de juliol en valencià dialectal.

Sabem molt poca cosa d'aquest dibuixant que el 1936 va col·laborar en el setmanari Papitu de la darrera època, quan el gestionava el Sindicat de Dibuixants Professionals al qual sembla que estava afiliat. El conegut cartellista Carles Fontseré, en les seves memòries, diu que en els darrers números del Papitu, com que els dibuixants habituals i més coneguts eren al front d'Aragó, hi van entrar a dibuixar artistes políticament menys significats com Antoni Roca, Miquel Cardona, Choliol o Xirinius.

També Jaume Capdevila, quan va escriure sobre els dibuixants dels últims números del Papitu, va citar el nom de Choliol i el va qualificar de “valor emergent”. Francesc Foguet, en un recull de textos del setmanari sicalíptic, també en va fer una menció fugaç però cap de tots ells ofereix la més petita dada personal. Finalment, Jesús Cuadrado, en escases tres ratlles, informa que era alacantí i que va dibuixar al ja esmentat Papitu.

Publicacions: Papitu