Alfredo Perea
Bibliografia

Cuadrado, Jesús:

Atlas español de la cultura popular: de la historieta y su uso (1873-2000), 2 volúmenes, Ediciones Sin sentido y Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 2001.

Martín, Antonio:

Historia del cómic español 1875-1939, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

VV.AA.:

Ciento cincuenta años de prensa satírica española, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1991.

Alfredo Perea

Es va incorporar a la nòmina de col·laboradors de la revista Gil Blas de la mà del seu germà Daniel, elaborant vinyetes satíriques. Com gairebé tots els seus coetanis havia començat fent de pintor per després decantar-se per la il·lustració satírica. A Gil Blas va aconseguir destacar pel seu estil peculiar, una mica més barroc que el d’Ortego i el del seu germà Daniel. També va publicar les seves vinyetes a La Filoxera (1878), i deu anys més tard es va convertir en co-editor a la segona etapa de La Risa, un dels diaris d’humor més importants de l’època. Alfredo Perea fou també il·lustrador habitual de revistes d’informació general com El Bazar, El Museo Universal, La Ilustración Española y Americana o Blanco y Negro. Sempre es va veure una mica eclipsat pel prestigi del seu germà Daniel, tot i que aquest, en un moment donat, va passar a dedicar-se gairebé exclusivament a les il·lustracions taurines al prestigiós diari La Lidia.

Publicacions:  Blanco y Negro, El Bazar, El Museo Universal, Gil Blas, La Filoxera, La Ilustración Española y Americana, La Lidia, La Risa