Tom. La televisió com a musa inspiradora

Lluís Solà i Dachs

January 31, 1983 00:00