Moreno. Amb “Garbancito” en el record

Lluís Solà i Dachs

December 20, 1982 00:00