Lola Anglada, sensibilitat i delicadesa

Lluís Solà i Dachs

October 25, 1982 00:00