Les “tires”, a la postguerra espanyola

Terenci Moix

March 24, 1967 00:00