Gallego & Rey, la parodia irreverente

J.V. Chulia, J. Puchades

June 2, 1992 00:00