Castanys. Un mestre de l’humor

Lluís Solà, Manuel Amat, A. Caballé

June 16, 1973 00:00