Vida profesional del dibujante de Cavall Fort Xots (Jordi Clapers)

Lluís Solà i Dachs

Noticiero Universal, Barcelona

1983

Compartir