Visión sobre la vida profesional del dibujante Manel

Lluís Solà i Dachs

Dibuixants d’ara. Hoja del Lunes, Barcelona

15/11/1982

Compartir