Entrevista al dibujante Joaquim Muntañola

Mercè Miralles

Presència, número 1889 Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

09/05/2008

Compartir