Entrevista al dibujante Forges concedida durante una visita que realizó a Girona

Jordi Soler

Presència. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

11/07/1999

Compartir