Visión sobre la vida profesional del gran dibujante Josep Escobar

Lluís Solà i Dachs

Dibuixants d’ara. Hoja del Lunes, Barcelona

24/01/1983

Compartir