Comentarios sobre la serie de Cifré.

Carles Santamaria, Jaume Vidal

Catàleg de l’exposició: Els Periodistes en el còmic. Palau Marc, Maig de 1989

1989

Compartir