Visión sobre la vida profesional del dibujante Cesc

Lluís Solà i Dachs

Dibuixants d’ara. Hoja del Lunes, Barcelona

11/10/1982

Compartir