Deliranta Rococó

Pàgina


Autor:

Martz Schmidt


Sèrie:

Deliranta Rococó


Publicació:

Super Mortadelo

, número 82, 1978

Pàgina


Autor:

Martz Schmidt


Sèrie:

Deliranta Rococó


Publicació:

Mortadelo

, número 490, 1980

Pàgina


Autors:

Martz Schmidt,

Montserrat Vives


Sèrie:

Deliranta Rococó


Publicació:

Mortadelo

, número 541, 1981

Pàgina


Autor:

Martz Schmidt


Sèrie:

Deliranta Rococó


Publicació:

Super Mortadelo

, número 118, 1981

Pàgina


Autor:

Martz Schmidt


Sèrie:

Deliranta Rococó


Publicació:

Mortadelo

, número 644, 1983