Info

Historieta. Original

Així és com treballa Ventura la sèrie "Grouñidos en el desierto", per tires que després escaneja.