Info

Coberta

L'anunci inserit en la coberta d'El Jueves tenia sentit. El 1978 hi va haver tres Papes de Roma: Pau VI, que va morir aquest any, Joan Pau I, que misteriosament només va sobreviure tres mesos, i Joan Pau II.