Info

Coberta

Els Pactes de la Moncloa van ser signats el 25 d'octubre de 1977 per part del govern, associacions empresarials i alguns sindicats. Els objectiuds eren procurar l'estabilització del procés de transició al sistema democràtic i adoptar una política econòmica que contingués una inflació que arribava al 26,390%. No van ser un gran regal per als treballadors, com aquesta portada i la realitat es van ocupar de demostrar.