Info

Pàgina

La sèrie va ser portada el número 1 de "L'infantil". El seu autor, Josep Coll, després de poques col·laboracions la va deixar. La va reprendre Sayrach.