Info

Pàgina

En "Quimet Trapella" és una de les sèries més longeves publicades en català. Va néixer a la primera època de "L'infantil" i va subsistir a la segona època, ja a les mans del dibuixant Mia Alberdi.