Info

Il·lustració

Autocaricatura d'Urda per a la coberta del núm. 332 de "TBO".