Info

El Moro Muza

"El Moro Muza" es va editar a l'Havana entre 1859 i 1869. Amb el subtítol "periódico satírico burlesco de costumbres y literatura, dulce como los dátiles y nutritivo como el alcuzcuz", ja en el seu primer lliurament s'inclou com a regal als seus lectors una litografia, i més endavant inserirà en cada lliurament una o dues pàgines litografiades amb caricatures i dibuixos d'humor gràfic, obra principalment del bilbaí Víctor Patricio Landaluze, militar, pintor i dibuixant.

L'excepcional antiguitat i raresa, o la dificultat d'accedir a aquest material, no ens permet oferir-ne una imatge en millors condicions, lluny dels estàndards de qualitat d'Humoristan, però creiem que el valor testimonial de la imatge compensa aquest defecte.